O tomto webu

Vítejte na stránkách
Krajského vojenského velitelství Olomouc

Vážení občané,

na základě nařízení vlády k omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů je dnem 15. 2. 2021 u KVV Olomouc obnoven standartní režim úředních hodin:

pondělí 08: 00 - 17: 00 hod.

středa 08:00 - 17:00 hod.

Nadále vás žádáme o minimalizaci osobních návštěv na našem pracovišti. Pokud lze Vaše požadavky vyřešit telefonicky či emailem, řešte je se zaměstnanci KVV touto cestou:   http://kvv-olomouc.army.cz/kontakty

V případě, že je Vaše osobní účast na jednání nezbytná, doporučujeme Vám schůzku předjednat a dohodnout si konkrétní termín telefonicky.

VSTUP DO PROSTOR KVV JE MOŽNÝ POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU.

Děkujeme za pochopení.


Oznámení pro vojáky aktivní zálohy

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 byly na základě nařízení Náčelníka Generálního štábu AČR omezeny výcvikové aktivity ve vztahu k vojákům aktivní zálohy (AZ). Plánovaná vojenská cvičení vojáků AZ v měsíci dubnu a květnu 2021, včetně vojenských cvičení s přesahem do června 2021, nebudou realizována. Dle možností budou tato cviční přeplánována na zbývající část roku 2021.

 


Střelecký dril

Publikováno: 6.4.2021 Autor: kpt. Ing. Lenka Irovská

Poslední den měsíce března proběhla střelecká příprava příslušníků KVV Olomouc, kde vojáci absolvovali teoretickou přípravu, tentokrát s pistolí vz. 82.  ...

Výherce březnové vědomostní soutěže POKOS

Publikováno: 2.4.2021 Autor: kpt. Ing. Lenka Irovská

Byla ukončena březnová soutěž v obasti Přípravy občanů k obraně státu. Ze správných odpovědí zástupci KVV Olomouc vylosovali jednoho hlavního výherce: Karin Gottfriedová, 12 let, ZŠ Jungmannova, Litovel.Jelikož se jedná o první kolo, malou cenu získávají všichni, kteří se do soutěže zapojili.Všem blahopřejeme, ceny budou zaslány poštou.

Záložáci oblékli vojenskou uniformu a darovali plazmu

Publikováno: 17.3.2021 Autor: kpt. Ing. Lenka Irovská

Po šumperském plazmaferetickém centru a transfúzní stanici olomoucké FN přivítala příslušníky Aktivních záloh KVV Olomouc také přerovská hematologie. Minijednotka o síle tří mužů zalehla do odběrových křesel v pondělí 15. 3. 2021. Převládajícím pocitem zkušených bezpříspěvkových dárců plazmy, poručíka Vladimíra Taberyho, četaře Romana Mila a svobodníka Jiřího Dohnala, byla radost z toho, že po dlouhých měsících covidové nečinnosti mohli obléci vojenskou uniformu a jako záložáci být alespoň nějak užiteční.

Příslušníci Pěší roty AZ dokazují svůj úmysl pomáhat

Publikováno: 2.3.2021 Autor: kpt. Ing. Lenka Irovská

V plazmaferetickém centru v Nemocnici Šumperk vyjádřilo svou solidaritu a podporu života dárcovstvím plazmy 5 vojáků pěší roty AZ.

Nahoru