Home page > Aktuality > Cvičení „Forest Fire 2017“

Cvičení „Forest Fire 2017“

V úrovni Olomouckého kraje bylo ve dnech 30. – 31. května letošního roku organizováno cvičení s názvem „Forest Fire 2017“. Jednalo se o cvičení Rozsáhlý lesní požár v příhraniční oblasti s Polskou republikou na hranici Rychlebských hor a Kralického sněžníku, kdy byla namodelována situace rozsáhlého lesního požáru v nepřístupné oblasti.

Do cvičení byly zapojeny profesionální a dobrovolné jednotky požární ochrany z České a Polské republiky, včetně speciálních prostředků Záchranného útvaru HZS a letecké hasičské služby. V oblasti, kde se cvičení odehrávalo, byl očekáván problém se zásobováním vodou pro hašení požáru. S ohledem na ohrožení osob v turistických oblastech se předpokládalo zapojení Policie České republiky, Zdravotnické záchranné služby a obcí.

Rozsah mimořádné události a s tím spojené ohrožení zdraví a život osob si vyžádal koordinaci záchranných prací z úrovně hejtmana (zástupce hejtmana) Olomouckého kraje svoláním Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a starostů dotčených obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP).   

Za účelem koordinace byl svolán krizový štáb Olomouckého kraje a krizové štáby dotčených ORP. Cvičení reagovalo na rizika spojená se změnou klimatu, zejména dlouhodobá sucha. V rámci cvičení byla nasazena veškerá dostupná technika, jak ukazují přiložené fotografie.

 

Autor: plukovník Ing. Josef  Kula

Fotogalerie

Nahoru