Home page > Aktuality > Cvičení IZS a orgánu krizového řízení Statutárního města Olomouc

Cvičení IZS a orgánu krizového řízení Statutárního města Olomouc

Ve dnech 30. a 31. října 2019 proběhlo cvičení složek IZS a orgánu krizového řízení Statutárního města Olomouc.                                 

V taktické části cvičení „AMOK 2019“ dne 30. října 2019 byla rozehrána situace při železniční nehodě s velkým počtem zraněných. Jedním z cílů cvičení bylo ověřování národní metodiky pro zřízení Asistenčního centra pomoci (ACP), které bylo zřízeno v Hynaisově ulici v prostorách magistrátu města Olomouce.

Na fungování ACP se podíleli pracovníci magistrátu města Olomouc i HZS Olomouckého kraje. Jako figuranti byli zúčastněni studenti UP Olomouc.

Cvičení dále pokračovalo útokem aktivního střelce na ulici Tomkova, kde byla simulována situace násilného útoku střelnou zbraní na vzdělávací zařízení, ve kterém v tu dobu pobývalo 60 studentů. Na toto místo byly ihned po nahlášení střelby na operační středisko záchranných složek vyslány všechny složky IZS. Zásah řídila Policie ČR, která po příjezdu na místo útoku zahájila zákrok k eliminaci střelce. Dále již pracovali hasiči, kteří transportovali zraněné na určené místo a záchranáři, kteří zraněné třídili dle jejich zdravotního stavu k následnému transportu na Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc. Fakultní nemocnice Olomouc aktivovala traumatologický plánu k příjmu velkého množství raněných a poskytovala následnou zdravotní péči dle závažnosti zdravotního stavu zraněných.

Ve štábní části cvičení pod názvem „SÍTĚ 2019“ dne 31. října 2019 byl simulován rozsáhlý výpadek elektrické energie po požáru trafostanic. Krizovým štábem byla řešena situace s úkolem zajištění nouzového zásobování a rychlého obnovení dodávky elektrické energie pro velká zdravotnická zařízení v tomto případě FN Olomouc a Vojenské nemocnice Olomouc.                                      

Celkem se cvičení zúčastnilo 200 osob (zasahující, členové krizových štábů, FNOL), 120 figurantů a 40 kusů techniky.

Uvedeného cvičení se v obou dnech účastnili i zástupci Krajského vojenského velitelství Olomouc (KVV Olomouc) s cílem získat zkušenosti a prohloubit kontakty, které budou využity v rámci plánovaného cvičení příslušníků Aktivních záloh KVV s prvky IZS v roce 2020.

Fotogalerie

Nahoru