Home page > Aktuality > Obec Dubicko 5. 11. 2017

Obec Dubicko 5. 11. 2017

Vzpomínkového aktu u příležitosti 65. výročí úmrtí armádního generála Bohumila Bočka konaného pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje a za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře se zúčastnili i příslušníci pěší roty aktivních záloh plk. gšt. Inm. Vladimíra Taláška Krajského vojenského velitelství Olomouc. Svým bojovým praporem a spolu s čestnou jednotkou Posádkového velitelství Praha a Vojenskou hudbou Statutárního města Olomouce přispěli k důstojnému průběhu akce.

Bohoslužbu ve farním kostele Povýšení sv. kříže celebroval hlavní kaplan AČR plukovník Jaroslav Kníchal.

Při této příležitosti byla představena publikace „armádní generál Bohumil Boček Armáda patří celému národu…“ autora a příslušníka olomoucké pěší roty poručíka v záloze Martina Vaňourka.

Autor: plukovník Ing. Josef  Kula

Fotogalerie

Nahoru