Home page > Aktuality > Před 77 lety vypálili nacisté českou obec na Ukrajině, zabili stovky lidí

Před 77 lety vypálili nacisté českou obec na Ukrajině, zabili stovky lidí

V sobotu dne 11. července 2020 se u příležitosti 77. výročí vypálení Českého Malína na Volyni uskutečnil pietní akt v Novém Malíně na Šumpersku. Toto tradičního setkání bylo věnováno vzpomínce na bezmála čtyři sta zavražděných volyňských Čechů nacisty roku 1943.

V rámci této vzpomínky na padlé zazněla státní hymna a byly položeny věnce k památníku obětem tragédie. Za armádu České republiky položil věnec zastupující ředitel KVV Olomouc podplukovník Martin Blecha s kapitánkou Lenkou Irovskou a uctili památku obětem minutou ticha. Na závěr proběhla panychida pravoslavné církve za oběti českomalínské tragédie.

 

Za druhé světové války vypálili nacisté kromě Lidic a Ležáků i některé další české vesnice. Jednou z nich byla obec Český Malín na severozápadní Ukrajině, kdy zde v červenci 1943 němečtí vojáci zmasakrovali přes tři sta českých osadníků a desítky Ukrajinců a Poláků.

V šedesátých letech devatenáctého století lákala ruská carská vláda do oblasti Volyně přistěhovalce na levnou nevyužitou půdu. Do tehdejší Volyňské gubernie odešlo za lepším na šestnáct tisíc Čechů z Lounska, Žatecka a Rakovnicka, kteří v roce 1871 založili obec Český Malín. Ta leží v dnešní Rivnenské oblasti a patřila díky píli obyvatel mezi nejbohatší obce na Volyni.

13. července 1943 v ranních hodinách obsadily vsi Český Malín a sousední Ukrajinský Malín německé oddíly. Veškeré obyvatelstvo Českého Malína bylo vyhnáno na ulice, kde byli odděleni starci, ženy a děti od mužů. Po skupinách pak byli lidé odváděni do Ukrajinského Malína, kde Němci zahnali všechny muže a část žen po skupinách do kostela, školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Všichni, kteří se snažili utéci nebo vyskočit z oken, byli pobiti ranami z automatů a jiných zbraní. Většina starců, žen a dětí byla odvedena po skupinách nazpět do Českého Malína, kde jim bylo od velících důstojníků řečeno, že budou propuštěni. Místo toho byli však nahnáni do stodol a upáleni. Postupně Němci zapalovali i další budovy v obci. Vesnice hořela týden, nalezené pozůstatky lidí byly pochovány ve společném hrobě na hřbitově v Českém Malíně.

Němci povraždili a upálili celkem 374 Čechů, spálili 68 domů a 223 stodol, stáje, sýpky a další hospodářské budovy. Vraždění trvalo několik hodin. V roce 1947 se vrátilo 134 obyvatel Českého Malína, kterým se podařilo se před masakrem zachránit, do Československa na základě dohody mezi ČSR a Sovětským svazem o přesídlení obyvatel české a slovenské národnosti. Řada rodin se usadila u Šumperka v obci Frankštát, která v roce 1947 změnila svůj název na Nový Malín.

 

 

Fotogalerie

Nahoru